Metaller - den eviga resursen

Topplakater

Metaller har den unika egenskapen att de kan återvinnas oändligt många gånger utan att kompromissa med kvaliteten. Därför är det så viktigt att metaller kommer in i ett kretslopp som säkerställer att detta används sekundära råvaror om och om igen.

Det är också viktigt att se till att detta sker på ett hållbart och korrekt sätt. Stora investeringar har gjorts för att säkerställa just detta. Genom industriella processer i moderna anläggningar separeras och prepareras metaller med minimal påverkan på miljö och klimat.

Vår vision är att "Avfall är lösningen på framtidens resursproblem", eller på ett enklare sätt "Det finns inget mer skräp." Vi går långt för att uppfylla vår vision och tar vårt sociala ansvar på allvar. Betydande investeringar i kombination med ett ständigt sökande efter nya och innovativa lösningar kommer att prägla oss på alla nivåer.

Det finns många exempel på hållbara återvinningslösningar för metall. De enkla lösningarna är att förbereda rena metaller för deras vidare färd i kretsloppet, medan de mer komplicerade ska kopplas till till exempel återvinning av kablar eller bilar. Slutligen är kravet nu att 95 % ska återvinnas och 85 % materialåtervinnas. För att lyckas med detta har vi startat flera utvecklingsprojekt. Bland annat en separat produktionslinje som ser till att bilfönster kan återvinnas och användas som råvara i GLAVA®s tillverkning av isolering.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner