Lär känna NG Metall AB

NG Metall AB hjälper företag att utveckla cirkulära processer för återbruk och återvinning av elektronik.

 

Vi har idag den enskilt största anläggningen för elektronikåtervinning i Norden och hanterar dessutom både sekretess och återbruk av IT (ITAD) på samma anläggning.

NG Metall AB ÄR EN DEL AV EN INTERNATIONELL KONCERN

NG Metall AB, f.d. Mirec Recycling Solutions & Sims Recycling Solutions AB blev den 1 november 2021 en del av koncernen Norsk Gjenvinning.

Norsk Gjenvinning är marknadsledare inom den norska återvinningsindustrin och bidrar varje dag till en global miljösatsning i sin egen lokala miljö. Vi hämtar alla typer av avfall från näringslivet och producerar avfallsbaserade råvaror som vi säljer på den internationella marknaden. Dessutom erbjuder vi hushållsrenovering, industritjänster, rivning, miljösanering, fragmentering och masshantering. Vi är etablerade med 40 anläggningar och över 1 750 anställda i Norge, Danmark, Sverige och England. Vi hanterar 2,2 miljoner ton avfall per år, och har en årlig omsättning på ca. 5,5 miljarder kronor. Koncernen ägs av Summa Equity. Våra insatser är ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin och de nationella miljöräkenskaperna. Vår vision är att avfall ska vara lösningen på framtidens resursproblem – och för oss innebär det; ”Det finns inget skräp längre.” Läs mer på www.ngmetall.no www.norskgjenvinning.no

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR EKONOMI

Vi förlänger produkters livscyklar med rekonditionering och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt och globalt.

Vi delar med oss av denna kunskap till partners, kunder och vårt samhälle, för detta behöver vi göra tillsammans!

DU KAN KÄNNA DIG TRYGG MED NG METALLS PROCESSER

På ett tryggt och effektivt sätt tar NG Metall hand om allt från rådgivning och utbildning till logistik, hantering, försäljning av produkter och returmaterial.

Våra processer och metoder uppfyller de krav som ställs av Svensk miljölagstiftning och EU:s WEEE-direktiv. Vi erbjuder även ett eget Hållbarhetscertifikat som våra kunder får som ett trygghetsbevis till sina kunder.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner