Sekretess & datasäkerhet

Sekretesshämtning | Destruktion på plats hos kund | Kundövervakad destruktion

NG Metall erbjuder många trygga lösningar för er datasäkerhet och företagshemligheter.

Varför är sekretesshantering viktigt?

Så snart uttjänt elektronisk utrustning lämnar er organisation utsätts den för exponering som kan leda till ett potentiellt dataintrång.

Som organisation är ni ansvariga för säkerheten för er insamlade data även efter att enheterna har tagits ur den fungerande verksamheten. Faktum är att fram till ni kan intyga via till exempel ett raderingscertifikat eller destruktionscertifikat av en auktoriserad partner äger ni och ansvarar fullt ut för er egen datasäkerhet.

Med vår sekretesshantering hjälper vi organisationer att förstöra känslig data på plats eller i vår egen anläggning, allt för att uppfylla kraven gällande dataskydd så ni undviker påföljder för bristande efterlevnad.

Destruktion på plats hos kund

Vi kan utföra radering och destruktion på plats hos dig som kund. Har du enheter som inte får lämna er anläggning utan att först oskadliggöras? Vi kan degaussa (avmagnetisera), puncha (destruera), shredda (destruera SSD-diskar) eller Blancco radera på plats hos dig.

Sekretesstransport

Vi har flera typer av transporter att erbjuda. Allt från standardtransport i sekretesskärl & GPS-skåp till oregelbundna rutter "point-to-point" och följebilar.

Kundövervakad destruktion

Ni kan även leverera till oss, och därefter bevaka destruktionen på plats på vår anläggning. Vi erbjuder kundövervakad destruktion, där ni tryggt följer hela processen från eventuell serienummerscanning till destruktion.

Sekretesshämtning till NG Metalls anläggning

När ni kontaktar oss får ni alltid hjälp med planeringen kring just ert projekt av en dedikerad medarbetare.

Vi säkerställer en god kontroll och koordinering av alla aspekter i ert projekt från initiering till planering, genomförande, kontroll och avstämning. Detta för att uppnå våra gemensamma överenskomna mål.

Hur ser processen ut?
Materialet packas ner i plomberade sekretessboxar som sedan körs av en säker transport till NG-Metalls sekretessavdelning. När materialet anländer görs en ankomstkontroll för att säkerställa att utrustningen är i samma skick som när det skickades.
Materialet miljösaneras och sedan storleksreduceras i vår fragmenteringsprocess. Ni som kund erhåller ett destruktionsintyg och önskade rapporter, materialet går sist vidare till smältverk för att bli återvunnen råvara.  

Dataradering av minnesmedia

Vi använder BLANCCO, världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia. BLANCCO är ett raderingsprogram certifierat av bland annat svenska försvaret och NATO. Till varje produkt som raderas genereras ett raderingsintyg. Läs mer om vår sekretesshantering HÄR.

Test & inspektion

Varje enskild enhet bedöms och testas för att se om enheten är värd att säljas eller om den bör återvinnas.

Rekonditionering

Rekonditionering av hårdvara består av:
– Anonymisering, avlägsna stickers och klistermärken som visar ursprung.
– Dammsugning och invändig rengöring av produkter.
– Utvändig rengöring och putsning av produkter.

Försäljning av produkter

Försäljning sker genom Mirecs globala försäljningsorganisation. De produkter som inte går till återbruk destrueras och återvinns vid vår egen återvinningsanläggning.


Rapportering

Ni kan alltid följa era produkters resa genom vår anläggning från upphämtning hos er och genom rekonditionering- och försäljningsprocessen. Vi tillhandahåller standardiserad rapportering som raderings, destruktions och hållbarhetscertifikat men kan även utföra rapportering enligt er organisations specifika önskemål.

Vi erbjuder högsta säkerhetsklassning!

Så snart uttjänt elektronisk utrustning lämnar er organisation utsätts det för exponering som kan leda till ett potentiellt dataintrång.
Som organisation är ni ansvariga för säkerheten för er insamlade data även efter att enheterna har tagits ur den fungerande verksamheten.
Faktum är att fram till ni kan intyga via till exempel ett raderingscertifikat eller destruktionscertifikat av en auktoriserad partner äger ni och ansvarar fullt ut för er egen datasäkerhet.

Med vår sekretesshantering hjälper vi organisationer att förstöra känslig data på plats eller i vår egen anläggning, allt för att uppfylla kraven gällande dataskydd så ni undviker påföljder för bristande efterlevnad.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner