Återvinning av elektronik

Cirkulära materialprocesser

NG Metall AB driver en av nordens enskilt största anläggningar för elektronikåtervinning.

Vi tar hand om uttjänt elektronik på ett miljömässigt och säkert sätt. Allt material miljösaneras från farliga ämnen, NG Metall AB har mångårig erfarenhet, rätt resurser och ett utvecklat nätverk för att på bästa sätt förädla, processa och sälja returmaterial genom globala säljkanaler, så att det återanvänds i nya produkter.

Projektplanering

När ni kontaktar oss får ni alltid hjälp med planeringen kring just ert projekt. Vi säkerställer en god kontroll och koordinering av alla aspekter i ert projekt från initiering till planering, genomförande, kontroll och avstämning. Detta för att uppnå våra gemensamma överenskomna mål.

VAD HÄNDER MED MATERIALET

Sanering och bearbetning

Första steget är alltid att sanera bort de ämnen som är skadliga för natur och människor. Saneringen görs manuellt av våra engagerade operatörer som plockar bort batterier och farligt avfall. Därefter följer en mekanisk process där elektroniken storleksreduceras och sorteras maskinellt med hjälp av magneter, virvelströmsmagneter och avancerade metal- och plastic finders, som separerar materialet i råvarugrupper som järn, aluminium, koppar, plast och metallkoncentrat.

Återvinning till nya produkter

De bearbetade fraktionerna skickas sedan vidare exempelvis till smältverk som förädlar och återvinner råvarorna som därefter kan bli nya produkter. Genom kontinuerliga kontroller och verifieringar från våra mottagare kan vi stolt rapportera en Recovery rate på 96,41%. Det betyder att av allt material som bearbetas på vår anläggning går 96,41% till antingen återvinning av material eller återvinning av energi. Detta kräver en hård kontroll av att materialet hanteras korrekt nedströms som säkerställs av regelbundna audits och rapporter. Vi tror på en hållbar och säker återvinning och jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att få det bästa möjliga utfallet av all elektronik.

Rapportering

Vi tillhandahåller standardiserad rapportering som raderings, destruktions och hållbarhetscertifikat men kan även utföra rapportering enligt er organisations specifika önskemål. Utöver detta så rapporterar vi mottagandet till vår behandlingsanläggning till Naturvårdsverkets Avfallsregister. Vi kan även efter ett upprättande av fullmakt anteckna och rapportera åt dig som avfallsproducent till Avfallsregistret.

Våra tjänster

Recycling Premium

Denna tjänst är till för er som vill ha detaljerad kontroll på era avsättningar. En noggrann genomgång och sortering sker som resulterar i rapportering av materialfördelning i kg eller styckvis där ni som kund erhåller ersättning beroende på materialslag.

Flera tilläggstjänster finns att nyttja såsom exempelvis serienummerscanning, avemballering och demontering.

Rekommenderad för er som vill ha en fullständig insyn och rapport på vad ert material innehåller.

Omfattningen av rapportering avtalas i kontraktet.

Recycling Plus

Ni som kund erhåller ersättning för materialet. En grundlig sortering och kontroll görs för att skapa materialfördelning. Sorteringstiden debiteras per påbörjad halvtimme.

Rekommenderas för inleveranser över 1000kg per tillfälle.

Recycling Basic

Vi tar kostnadsfritt emot ert material för återvinning. Ingen ersättning eller detaljerad materialfördelning medföljer. Transportkostnad tillkommer, samt avgifter för kostnadsfraktioner eller arbetstimmar som exempelvis avemballering.

Ett enkelt sätt att avsätta sina mindre volymer elektronik.

Rekommenderad för volymer under 1000kg per tillfälle.

Hur går det till?

Som kund hos NG Metall AB kan ni enkelt beställa hämtning av er elektronik i vår självserviceportal, eller avisera leverans till NG Metall AB om ni avser sköta transporten själva, avisering krävs för att skapa ett ordernummer vid inleverans.


Vi har olika lastbärare ni kan beställa i portalen för att packa er elektronik på bästa sett efter era förutsättningar.
Läs mer om våra lastbärare HÄR

Önskar du bli miljöhjälte och leverera elektronik till NG Metall så är du välkommen att kontakta oss på 0150-368035 eller skicka epost till kundservice@ngmetall.se 

Önskar du tala med oss om våra tjänster?

Mattias Kovacs, Försäljningschef +46707807728 mattias.kovacs@ngmetall.se 

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'caption'
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   at ASP._Page_app_plugins_thirdlight_thirdlight_grid_editor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\thirdlight\thirdlight-grid-editor.cshtml:line 7
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20


Återbruk av elektronik

Sälj ditt företags IT-utrustning genom våra kontrollerade säljkanaler

Läs mer om Återbruk här


Sekretesstjänster

Gör av med uttjänta elektronikprodukter på ett miljömässigt och säkert sätt

Läs mer om Återvinning här

Våra certifieringar:
Umbraco CMS Från MarkedsPartner