Återbruk av IT-utrustning

Mobiler | Datorer | Server | Läsplattor | Hårddiskar

Vi hämtar, registrerar, renoverar och rensar dina enheter innan försäljning

När ert företag önskar avyttra gamla enheter kan NG Metall få ut maximalt värde ifrån dessa genom att ge dem ett andra liv. NG Metall säkerställer att all data raderas och förbereder enheterna för marknaden innan de säljs genom NG Metalls globala försäljningsnätverk.

Sälj ditt företags IT-utrustning genom NG Metalls globala säljorganisation

Skydda företagets varumärke med vår sekretesshantering

Komplett spårbarhet över hur rekonditionerade produkter och data hanterats

Så här går det till när vi säljer
begagnad elektronik


Projektplanering

När ni kontaktar oss oavsett det gäller återvinnig eller återbruk får ni alltid hjälp med planeringen kring just ert projekt av en dedikerad medarbetare.

Vi säkerställer en god kontroll och koordinering av alla aspekter i ert projekt från initiering till planering, genomförande, kontroll och avstämning detta för att uppnå våra gemensamma överenskomna mål.

Ankomstkontroll/registrering

När produkterna anländer till Mirecs anläggning görs en ankomstkontroll som säkerställer att leveransen stämmer överens med avtalad inventeringslista. Alla produkter med serienummer registreras.

Dataradering av minnesmedia

Vi använder BLANCCO, världens främsta verktyg, för radering av produkter med minnesmedia. BLANCCO är ett raderingsprogram certifierat av bland annat svenska försvaret och NATO. Till varje produkt som raderas genereras ett raderingsintyg. Läs mer om vår sekretesshantering HÄR.

Test & inspektion

Varje enskild enhet bedöms och testas för att se om enheten är värd att säljas eller om den bör återvinnas.

Rekonditionering

Rekonditionering av hårdvara består av:
– Anonymisering, avlägsna stickers och klistermärken som visar ursprung.
– Dammsugning och invändig rengöring av produkter.
– Utvändig rengöring och putsning av produkter.

Försäljning av produkter

Försäljning sker genom Mirecs globala försäljningsorganisation. De produkter som inte går till återbruk destrueras och återvinns vid vår egen återvinningsanläggning.


Rapportering

Ni kan alltid följa era produkters resa genom vår anläggning från upphämtning hos er och genom rekonditionering- och försäljningsprocessen. Vi tillhandahåller standardiserad rapportering som raderings, destruktions och hållbarhetscertifikat men kan även utföra rapportering enligt er organisations specifika önskemål.

Vi erbjuder högsta säkerhetsklassning!

Så snart uttjänt elektronisk utrustning lämnar er organisation utsätts det för exponering som kan leda till ett potentiellt dataintrång.
Som organisation är ni ansvariga för säkerheten för er insamlade data även efter att enheterna har tagits ur den fungerande verksamheten.
Faktum är att fram till ni kan intyga via till exempel ett raderingscertifikat eller destruktionscertifikat av en auktoriserad partner äger ni och ansvarar fullt ut för er egen datasäkerhet.

Med vår sekretesshantering hjälper vi organisationer att förstöra känslig data på plats eller i vår egen anläggning, allt för att uppfylla kraven gällande dataskydd så ni undviker påföljder för bristande efterlevnad.

Umbraco CMS Från MarkedsPartner